Stegen för en lyckad försäljning av villa..

Träffa mäklaren

När ni funderar på att sälja er bostad bokar vi in ett möte hos er eller på vårt kontor. Vi går igenom det bästa upplägget för er bostadsförsäljning. Vi värderar bostaden och förklarar också i detalj hur försäljningsprocessen går till.

Proffsfotograf

Presentationen av er bostad är viktig. Vi vill att den ska hålla hög kvalitet. Vi erbjuder därför en proffsfotograf som kommer ut och fotografe­rar er bostad. Dessa bilder använder vi sedan i marknadsföringen.

Prospekt

Ansvarig fastighetsmäklare beskriver er bostad och en presentation börjar ta form med de bilder som fotografen tagit. Säljaren godkänner texterna innan försäljningen påbörjas. När texterna är färdiga har vi fått en objektsbeskrivning över er bostad. Den­na delas ut till spekulanter på visningen.

Marknadsföring

Er bostad kommer att marknadsföras på vår hemsida, hemnet.se, blocket.se samt bovision.se. Vi har även annonser i dagstidningar, både lokalt och rikstäckande.

Visningar

Hos oss är det alltid personliga och bokade vis­ningar. Detta gör att kunden i lugn och ro kan gå igenom bostaden i den takt kunden önskar samt ställa frågor till mäklaren. Vi värnar om er integritet, därav de bokade visningarna med namn och telefonnummer. Ni har på så sätt möj­lighet att få reda på vilka som besökt er bostad.

Budgivning

En budgivning kan uppkomma när flera spe­kulanter är intresserade. Vi använder oss av öppen budgivning, den vanligaste varianten. Det innebär att spekulanter lämnar sitt bud till ansvarig fastighetsmäklare, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och alla budgivare. Efter avslutad budgivning presenteras en budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Kontrakt

Då kontraktsmötet äger rum går fastighetsmäk­laren igenom kontraktet noggrant med både säljare och köpare och stämmer av om det råder några oklarheter.

Tillträde

Överlåtelse av fastigheten sker enligt överenskommelse. Vi bokar in tid och plats med köpare, säljare och bank. Vid tillträdet överlämnar fastighetsmäklaren en likvidavräkning, vilket är en ekonomisk redovisning mellan säljare och köpa­re, samt ett köpebrev, som är ett slutgiltigt kvitto på köpet. Säljaren lämnar ifrån sig nycklar och andra handlingar av vikt till köparen.

Skatteberäkning

Efter avslutad affär erbjuder vi er hjälp med deklarationen.